Udvikling

Udvikling

Vi har som udviklings hus mange års erfaringer med udvikling og har lavet alt ligefra små projekter til komplette Intra systemer.

Såfremt din opgave byder på udfordringer der helt eller delvist ligger udenfor vores kompetence område, så har vi gode samarbejdspartnere der gør at vi stadig kan løse opgaven for dig med vores underleverandører.

Mange virksomheder vælger at sælge deres varer/serviceydelser på Internettet. Det giver dem mulighed for at ramme en meget større målgruppe både nationalt og internationalt. Dette kan også ses på e-handlen, der, i trin med befolkningens adgang til Internettet, er den størst stigende afsætningskanal de sidste par år. Begrundelserne herfor er bl.a., at det er tidsbesparende, billigere og meget nemmere at finde de ønskede varer/serviceydelser på Internettet.

Webudvikling åbner for et hav af muligheder.

Nogle af vores kompetencer:
 • PHP
 • AJAX
 • JS
 • MySQL
 • Grafisk arbejde
 • Frontend udvikling (såsom templates o.l)
Vi kan kort opremse nogle af de muligheder, webudvikling giver:
 • E-handelsbutikker
 • Debat-fora
 • Content Management Systems (Online editering af en hjemmeside)
 • Statistiksystemer
 • Søgemaskiner
 • Intranets

Ovenstående liste er naturligvis ikke udtømmende.

Her er nogle af de systemer vi har erfaringer med:

WordPress

Joomla
PrestaShop
ShopOramaShopOrama

Drupal
TYPO3TYPO3
phpBB
magento
Har du spørgsmål eller blot interesseret i at vide mere, så kontakt os gerne enten på mail eller telefon.

Betingelser

Forretningsbetingelser

Disse betingelser accepteres ved køb af produkter/serviceydelser hos e-studio ApS. Derfor bedes du læse betingelserne igennem, inden købet foretages endeligt.

Domænenavn

e-studio ApS tilbyder at registrere kundens domæne efter eget ønske. e-studio ApS forsøger hurtigst muligt at få det ønskede domænenavn registreret for kunden; men er i den henseende, uanset årsag, ikke ansvarlig for, at kunden får det ønskede domænenavn.

Domænenavnet registreres i kundens navn med e-studio ApS som fuldmægtig. Dette gøres for at gøre administrationen af domænet så let som mulig. Kunden kan til enhver tid fjerne e-studio ApS som fuldmægtigt, såfremt kunden måtte have ønske herom.

Registreringen af domænet sker specifikt for kunden i henhold til dennes bestilling - aftalen er derfor ikke omfattet af Forbrugsaftalelovens bestemmelse om fortrydelsesret. Kunden er derfor bundet til aftalen efter at have afgivet bestilling.

e-studio ApS tager et gebyr for registreringen af domænenavnet - se den konkrete pris for de forskellige domæner i prisoversigten. Betalingen af domænet går herefter i visse situationer over til en sag mellem kunden og udbyderen af domænenavnet (f.eks. DK-Hostmaster ). Aftaleforholdet mellem kunden og domænenavnsudbyderen er herefter e-studio ApS uvedkommende.

Trafik

Hvor ikke andet er nævnt er kundens trafikgrænse opgjort som et månedligt maximum. Ikke benyttet trafik kan ikke overføres til den efterfølgende periode eller på anden måde gemmes. 

Det er ikke tilladt at lave download-servere eller på anden måde belaste e-studio ApS' internetforbindelse unødigt. Opdages det, at en kunde misbruger serverens internetforbindelse, forbeholder e-studio ApS sig retten til at lukke den pågældende konto uden varsel.

Kunder med et stort dagligt forbrug af trafik, eller kunder, som ønsker en decideret download-server, bedes kontakte e-studio ApS for en anden mulig løsning.

For webhoteller gælder det, at det ikke er tilladt at benytte serveren som midlertidig harddisk. Alle filer på serveren skal således være tilgængelige gennem links på hjemmesiden.

Såfremt kundens trafikgrænse overskrides forbeholder e-studio ApS sig ret til uden varsel at spærre kundens konto.

Oppetid

Vi bestræber os på, at vore systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Vi garanterer, at vore systemer er tilgængelige i minimum 99 % af tiden. Hvis vi ikke lever op til dette, tilbagebetales ydelsen for den pågældende periode.

e-studio ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre forhold gør det nødvendigt.

Oppetiden opgøres månedligt. Målepunktet er ved vores border router. Dermed indbefatter oppetidsgarantien ikke evt. nedetid som måtte skyldes kundens Internetudbyder eller øvrige netværksproblemer udenfor e-studio ApS' netværk.

Kundens forpligtelser

Det kræves, at kunden er myndig eller har en evt. værges accept for at kunne indgå aftaler med e-studio ApS.

Betaling sker i henhold til de på tidspunktet for indgåelsen af aftalen gældende priser. Priser kan ændres med 1 måneds varsel.

Betalingen opkræves årligt forud, hvor ikke andet fremgår eller anden aftale foreligger.

Opsigelse eller ændring af aftalen

Begge parter kan med én måneds varsel til udløbet af den periode, der er forudbetalt for, opsige aftaleforholdet (Se Kundens forpligtelser) ved at sende en skriftlig opsigelse.

Begge parterne er forpligtet til loyalt at medvirke til, at ophøret af aftalen forløber på bedst mulig måde for begge parter.

e-studio ApS kan ændre nærværende vilkår og priser med 14 dages varsel. Kunden kan opsige aftalen med virkning fra de nye vilkårs ikrafttræden og modtage refusion af forudbetalte gebyrer og betalinger.

Såfremt kunden misligholder aftalen mellem e-studio ApS og kunden, kan e-studio ApS opsige aftalen uden varsel (Se Misligholdelse).

Data fra kundens konto vil ved et abonnements opsigelse blive slettet få dage efter abonnementets ophør. e-studio ApS er ikke forpligtiget til at gemme en kopi af kundens data.

Kundens abonnement vil automatisk blive fornyet, medmindre opsigelse er indsendt rettidigt.

Tilladt indhold

e-studio ApS tillader ikke, at kunden publicerer eller opbevarer materiale på vore servere, der er i strid med dansk lovgivning eller som på anden måde indeholder racistisk, diskriminerende eller pornografisk materiale.

Ønsker brugeren at have pornografisk indhold, skal dette ske efter aftale med e-studio ApS, der så vil placere materialet på en særlig server. Dette sker for at undgå, at sider, der ikke indeholder pornografisk materiale, bliver klassificeret som indeholdende pornografisk materiale og derfor bliver udelukket via visse internetfiltre og browsere.

Misligholdelse

e-studio ApS kan uden varsel fjerne kundens hjemmeside, såfremt kunden misligholder den gældende aftale mellem e-studio ApS og kunden. e-studio ApS er ikke forpligtiget til at give kunden nogen form for varsel eller redegørelse for fjernelsen af en hjemmeside.

Følgende forhold kan lægges til grund for øjeblikkelig fjernelse af en kundes hjemmeside:

 • Hvis en kunde bryder dansk eller international lovgivning.
 • Hvis en kunde bryder almindelig skik og etik på Internet eller i markedsføringsbranchen generelt.
 • Hvis en kunde ikke følger e-studio ApS' henstillinger.
 • Hvis kundens brug er til gene for andre kunder ved f.eks. at overbelaste serveren unødigt.
 • Hvis kunden benytter e-mail-adresser/mail-servere til spam, mail-bombing eller anden e-mail-misbrug.
 • Hvis kunden benytter SMS-gateway til spam eller anden form for misbrug.

Er der tale om en mildere overskridelse af reglerne, vil kunden blive kontaktet skriftligt, hvilket kan ske per e-mail, og få 5 hverdage til at bringe misligholdelsen til ophør.

e-studio ApS er ikke forpligtiget til at gemme en kopi af kundens data.

Ved lukning af en kundes konto skal e-studio ApS ikke refundere evt. indbetalte penge for resterende periode.

Såfremt betaling sker efter forfaldstiden, er e-studio ApS berettiget til at opkræve renter og gebyrer i henhold til renteloven.

Ansvarsfraskrivelse

Skulle det ske, at kunden taber data eller på anden måde taber penge på, at serveren eller øvrigt hardware er nede i en periode, eller at der sker fejl på serveren, sker dette for kundens egen regning. e-studio ApS er ikke ansvarlig for kundens direkte eller indirekte tab eller følgeskader.

e-studio ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure som f.eks. svigtende telekommunikation, brand, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage m.m.

Personoplysninger

De registrerede oplysninger om kunden vil, i overensstemmelse med Persondataloven, ikke blive overdraget til tredjemand. De behandles fortroligt og udelukkende til registrering af domænenavnet og til kontakt mellem e-studio ApS og kunden. Det er kundens ansvar at holde e-studio ApS informeret om eventuelle adresseskift eller lignende.

Kundens fortrydelsesret

e-studio ApS giver kunden 3 dages fortrydelsesret startende fra den dag bestillingen oprettes. Dog med undtagelse af domæner. Disse faktureres uanset såfremt de er blevet oprettet hos registrar.

Værneting

Skulle der opstå uenighed parterne imellem, skal disse afgøres efter dansk ret med Odense som værneting.

e-studio GDPR Compliance

Den nye persondata lovgivning gør at du skal tage stilling og eventuelt indgå databehandleraftale med os.
Herunder finder du en guide til hvordan du skal forholde dig.

Vi opdaterer dette afsnit løbende med certificeringer og sikkerhed.

Databehandler eller dataansvarlig?
Der skelnes mellem Databehandler og Dataansvarlig.

Er din forretning, forening eller lignede er hosted hos e-studio er du Dataansvarlig for de personoplysninger der indsamles og dermed opbevares.
Når disse informationer opbevares på vores servere fungerer e-studio som Databehandler.
Det kan derfor være en god idé at indgå en databehandleraftale med os. Du kan hente den her.
Vi gør opmærksom på vi ikke er eksperter på området - så har du spørgsmål til aftalen eller lovgivningen bør du kontakte en rådgiver indenfor området.

Sikkerhed
Alle servere er hosted hos Global Connect A/S i deres datacenter i Stilling (Danmark). Det er kun e-studio.dk (CVR: 37074640) medarbejdere der har adgang til Rackskabet, og dermed servere, hvorpå dine data opbevares
Serverparken er sikret og certificeret efter gældende standarder på området, herunder ISO 27001 og PCI-DSS certificeret.
Hele serverparken er overvågnet og med døgn bemandet vagt.
Der tages daglige backups for at sikre kundens data imod evt. data tab. Backup tages uanset produkt type.

Denne side er sidst opdateret den 23. Maj 2018.
Vi tager forbehold for stavefejl og trykfejl.

404

404 error

Fandt du ikke den side du ledte efter? Vi har fået ny side og derfor kan der være gamle URL'er der ikke virker længere. Prøv igen.

Gå til forsiden

Domæne prisliste

Prisliste

Her finder du vores vejledende prisliste på domæner

tldregistrerfornytransfer
.dk60 DKK0 DKK0 DKK
.com102 DKK102 DKK102 DKK
.net102 DKK102 DKK102 DKK
.org102 DKK102 DKK102 DKK
.de60 DKK60 DKK60 DKK
.eu80 DKK80 DKK80 DKK
.info110 DKK110 DKK110 DKK
.me150 DKK150 DKK150 DKK
.store571 DKK571 DKK571 DKK
.online362 DKK362 DKK362 DKK
.tech500 DKK500 DKK500 DKK
.site282 DKK282 DKK282 DKK
.website217 DKK217 DKK217 DKK
.space87 DKK87 DKK87 DKK
.press709 DKK709 DKK709 DKK
.host905 DKK905 DKK905 DKK
.pw87 DKK87 DKK87 DKK
.ch99 DKK99 DKK76 DKK
.at114 DKK114 DKK114 DKK
.nl61 DKK61 DKK61 DKK
.be61 DKK61 DKK61 DKK
.uk65 DKK65 DKK65 DKK
.co.uk65 DKK65 DKK65 DKK
.se159 DKK159 DKK159 DKK
.nu167 DKK167 DKK167 DKK
.fi137 DKK137 DKK137 DKK
.ac579 DKK579 DKK579 DKK
.academy282 DKK282 DKK282 DKK
.accountant282 DKK282 DKK19 DKK
.accountants941 DKK941 DKK941 DKK
.actor362 DKK362 DKK362 DKK
.adult789 DKK789 DKK789 DKK
.ae.org217 DKK217 DKK217 DKK
.africa.com289 DKK289 DKK289 DKK
.ag1.086 DKK1.086 DKK1.086 DKK
.agency181 DKK181 DKK181 DKK
.apartments470 DKK470 DKK470 DKK
.ar.com253 DKK253 DKK253 DKK
.asia145 DKK145 DKK145 DKK
.associates282 DKK282 DKK282 DKK
.auction282 DKK282 DKK282 DKK
.audio130 DKK130 DKK130 DKK
.auto26.767 DKK26.767 DKK26.767 DKK
.band217 DKK217 DKK217 DKK
.bar716 DKK716 DKK716 DKK
.bargains282 DKK282 DKK282 DKK
.bayern297 DKK297 DKK297 DKK
.beer145 DKK282 DKK282 DKK
.berlin418 DKK380 DKK380 DKK
.bet145 DKK145 DKK145 DKK
.bid282 DKK282 DKK19 DKK
.bike289 DKK289 DKK289 DKK
.bingo470 DKK470 DKK470 DKK
.bio525 DKK525 DKK525 DKK
.biz116 DKK116 DKK116 DKK
.black427 DKK427 DKK427 DKK
.blackfriday362 DKK362 DKK362 DKK
.blog282 DKK282 DKK282 DKK
.blue145 DKK145 DKK145 DKK
.boutique282 DKK282 DKK282 DKK
.br.com470 DKK470 DKK470 DKK
.build716 DKK716 DKK716 DKK
.builders282 DKK282 DKK282 DKK
.business72 DKK72 DKK72 DKK
.bz247 DKK247 DKK247 DKK
.cab282 DKK282 DKK282 DKK
.cafe282 DKK282 DKK282 DKK
.cam283 DKK283 DKK283 DKK
.camera434 DKK434 DKK434 DKK
.camp434 DKK434 DKK434 DKK
.capital470 DKK470 DKK470 DKK
.car26.767 DKK26.767 DKK26.767 DKK
.cards282 DKK282 DKK282 DKK
.care282 DKK282 DKK282 DKK
.careers470 DKK470 DKK470 DKK
.cars26.767 DKK26.767 DKK26.767 DKK
.casa72 DKK72 DKK72 DKK
.cash282 DKK282 DKK282 DKK
.casino1.368 DKK1.368 DKK1.368 DKK
.catering282 DKK282 DKK282 DKK
.cc116 DKK116 DKK116 DKK
.center181 DKK181 DKK181 DKK
.chat282 DKK282 DKK282 DKK
.cheap282 DKK282 DKK282 DKK
.christmas282 DKK282 DKK282 DKK
.church282 DKK282 DKK282 DKK
.city181 DKK181 DKK181 DKK
.claims470 DKK470 DKK470 DKK
.cleaning434 DKK434 DKK434 DKK
.click68 DKK68 DKK68 DKK
.clinic470 DKK470 DKK470 DKK
.clothing282 DKK282 DKK282 DKK
.cloud108 DKK108 DKK108 DKK
.club142 DKK142 DKK142 DKK
.cn131 DKK131 DKK131 DKK
.cn.com202 DKK434 DKK434 DKK
.co289 DKK289 DKK289 DKK
.co.at114 DKK114 DKK114 DKK
.co.com289 DKK289 DKK289 DKK
.coach470 DKK470 DKK470 DKK
.codes470 DKK470 DKK470 DKK
.coffee289 DKK289 DKK289 DKK
.college651 DKK651 DKK651 DKK
.com.co116 DKK116 DKK116 DKK
.com.de58 DKK58 DKK58 DKK
.com.se116 DKK116 DKK116 DKK
.community282 DKK282 DKK282 DKK
.company72 DKK72 DKK72 DKK
.computer282 DKK282 DKK282 DKK
.condos470 DKK470 DKK470 DKK
.construction282 DKK282 DKK282 DKK
.consulting282 DKK282 DKK282 DKK
.contractors282 DKK282 DKK282 DKK
.cooking102 DKK282 DKK282 DKK
.cool282 DKK282 DKK282 DKK
.country102 DKK282 DKK282 DKK
.coupons470 DKK470 DKK470 DKK
.credit941 DKK941 DKK941 DKK
.creditcard1.368 DKK1.368 DKK1.368 DKK
.cricket282 DKK282 DKK19 DKK
.cruises470 DKK470 DKK470 DKK
.cx217 DKK217 DKK217 DKK
.cymru173 DKK173 DKK173 DKK
.dance217 DKK217 DKK217 DKK
.date282 DKK282 DKK19 DKK
.dating470 DKK470 DKK470 DKK
.de.com202 DKK202 DKK202 DKK
.deals282 DKK282 DKK282 DKK
.degree434 DKK434 DKK434 DKK
.delivery470 DKK470 DKK470 DKK
.democrat282 DKK282 DKK282 DKK
.dental470 DKK470 DKK470 DKK
.design470 DKK470 DKK470 DKK
.diamonds470 DKK470 DKK470 DKK
.diet188 DKK188 DKK188 DKK
.digital282 DKK282 DKK282 DKK
.direct282 DKK282 DKK282 DKK
.directory181 DKK181 DKK181 DKK
.discount282 DKK282 DKK282 DKK
.doctor941 DKK941 DKK941 DKK
.dog434 DKK434 DKK434 DKK
.domains282 DKK282 DKK282 DKK
.download282 DKK282 DKK19 DKK
.education181 DKK181 DKK181 DKK
.email188 DKK188 DKK188 DKK
.energy941 DKK941 DKK941 DKK
.engineer282 DKK282 DKK282 DKK
.engineering470 DKK470 DKK470 DKK
.enterprises282 DKK282 DKK282 DKK
.equipment181 DKK181 DKK181 DKK
.estate282 DKK282 DKK282 DKK
.eu.com217 DKK217 DKK217 DKK
.events282 DKK282 DKK282 DKK
.exchange282 DKK282 DKK282 DKK
.expert470 DKK470 DKK470 DKK
.exposed181 DKK181 DKK181 DKK
.express282 DKK282 DKK282 DKK
.fail282 DKK282 DKK282 DKK
.faith282 DKK282 DKK19 DKK
.family217 DKK217 DKK217 DKK
.fans716 DKK716 DKK716 DKK
.farm282 DKK282 DKK282 DKK
.fashion145 DKK282 DKK282 DKK
.feedback282 DKK282 DKK282 DKK
.finance470 DKK470 DKK470 DKK
.financial470 DKK470 DKK470 DKK
.fish282 DKK282 DKK282 DKK
.fishing102 DKK282 DKK282 DKK
.fit145 DKK282 DKK282 DKK
.fitness282 DKK282 DKK282 DKK
.flights470 DKK470 DKK470 DKK
.florist289 DKK289 DKK289 DKK
.flowers253 DKK253 DKK253 DKK
.fm1.223 DKK1.223 DKK1.223 DKK
.football181 DKK181 DKK181 DKK
.forsale282 DKK282 DKK282 DKK
.foundation282 DKK282 DKK282 DKK
.fund470 DKK470 DKK470 DKK
.furniture470 DKK470 DKK470 DKK
.futbol116 DKK116 DKK116 DKK
.fyi181 DKK181 DKK181 DKK
.gallery181 DKK181 DKK181 DKK
.game4.263 DKK4.263 DKK4.263 DKK
.games173 DKK173 DKK173 DKK
.garden73 DKK282 DKK282 DKK
.gb.com723 DKK434 DKK434 DKK
.gb.net108 DKK108 DKK108 DKK
.gift188 DKK188 DKK188 DKK
.gifts282 DKK282 DKK282 DKK
.gives282 DKK282 DKK282 DKK
.glass434 DKK434 DKK434 DKK
.global716 DKK716 DKK716 DKK
.gmbh282 DKK282 DKK282 DKK
.gold941 DKK941 DKK941 DKK
.golf470 DKK470 DKK470 DKK
.gr.com173 DKK173 DKK173 DKK
.graphics181 DKK181 DKK181 DKK
.gratis181 DKK181 DKK181 DKK
.green716 DKK716 DKK716 DKK
.gripe282 DKK282 DKK282 DKK
.group181 DKK181 DKK181 DKK
.guide282 DKK282 DKK282 DKK
.guitars282 DKK282 DKK282 DKK
.guru289 DKK289 DKK289 DKK
.hamburg418 DKK380 DKK380 DKK
.haus282 DKK282 DKK282 DKK
.healthcare470 DKK470 DKK470 DKK
.help188 DKK188 DKK188 DKK
.hiphop188 DKK188 DKK188 DKK
.hiv2.381 DKK2.381 DKK2.381 DKK
.hockey470 DKK470 DKK470 DKK
.holdings470 DKK470 DKK470 DKK
.holiday470 DKK470 DKK470 DKK
.horse102 DKK282 DKK282 DKK
.hosting282 DKK282 DKK282 DKK
.house289 DKK289 DKK289 DKK
.hu.com362 DKK362 DKK362 DKK
.hu.net362 DKK362 DKK362 DKK
.immo282 DKK282 DKK282 DKK
.immobilien282 DKK282 DKK282 DKK
.in.net87 DKK87 DKK87 DKK
.industries282 DKK282 DKK282 DKK
.ink275 DKK275 DKK275 DKK
.institute181 DKK181 DKK181 DKK
.insure470 DKK470 DKK470 DKK
.international181 DKK181 DKK181 DKK
.investments941 DKK941 DKK941 DKK
.io579 DKK579 DKK579 DKK
.irish362 DKK362 DKK362 DKK
.jetzt188 DKK188 DKK188 DKK
.jewelry470 DKK470 DKK470 DKK
.jp.net101 DKK101 DKK101 DKK
.jpn.com434 DKK434 DKK434 DKK
.juegos130 DKK130 DKK130 DKK
.kaufen282 DKK282 DKK282 DKK
.kim145 DKK145 DKK145 DKK
.kitchen434 DKK434 DKK434 DKK
.kr.com362 DKK253 DKK253 DKK
.la362 DKK362 DKK362 DKK
.land282 DKK282 DKK282 DKK
.lc261 DKK261 DKK261 DKK
.lease470 DKK470 DKK470 DKK
.legal470 DKK470 DKK470 DKK
.li99 DKK99 DKK76 DKK
.life282 DKK282 DKK282 DKK
.lighting181 DKK181 DKK181 DKK
.limited282 DKK282 DKK282 DKK
.limo470 DKK470 DKK470 DKK
.link94 DKK94 DKK94 DKK
.live217 DKK217 DKK217 DKK
.loan282 DKK282 DKK19 DKK
.loans941 DKK941 DKK941 DKK
.lol282 DKK282 DKK282 DKK
.love282 DKK282 DKK282 DKK
.ltd145 DKK145 DKK145 DKK
.ltda391 DKK391 DKK391 DKK
.maison470 DKK470 DKK470 DKK
.management181 DKK181 DKK181 DKK
.market282 DKK282 DKK282 DKK
.marketing282 DKK282 DKK282 DKK
.mba282 DKK282 DKK282 DKK
.me.uk65 DKK65 DKK65 DKK
.media282 DKK282 DKK282 DKK
.memorial470 DKK470 DKK470 DKK
.men44 DKK44 DKK19 DKK
.mex.com145 DKK145 DKK145 DKK
.mn521 DKK521 DKK521 DKK
.mobi84 DKK174 DKK174 DKK
.moda282 DKK282 DKK282 DKK
.mom362 DKK362 DKK362 DKK
.money282 DKK282 DKK282 DKK
.mortgage434 DKK434 DKK434 DKK
.movie2.743 DKK2.743 DKK2.743 DKK
.name96 DKK96 DKK96 DKK
.net.co116 DKK116 DKK116 DKK
.net.uk65 DKK65 DKK65 DKK
.network181 DKK181 DKK181 DKK
.news217 DKK217 DKK217 DKK
.ninja173 DKK173 DKK173 DKK
.no.com362 DKK362 DKK362 DKK
.nrw380 DKK380 DKK380 DKK
.or.at114 DKK114 DKK114 DKK
.org.uk65 DKK65 DKK65 DKK
.partners470 DKK470 DKK470 DKK
.parts282 DKK282 DKK282 DKK
.party282 DKK282 DKK19 DKK
.pet145 DKK145 DKK145 DKK
.photo282 DKK282 DKK282 DKK
.photography181 DKK181 DKK181 DKK
.photos181 DKK181 DKK181 DKK
.pics188 DKK188 DKK188 DKK
.pictures101 DKK101 DKK101 DKK
.pink145 DKK145 DKK145 DKK
.pizza470 DKK470 DKK470 DKK
.place282 DKK282 DKK282 DKK
.plc.uk79 DKK79 DKK79 DKK
.plumbing434 DKK434 DKK434 DKK
.plus282 DKK282 DKK282 DKK
.porn789 DKK789 DKK789 DKK
.pro145 DKK145 DKK145 DKK
.productions282 DKK282 DKK282 DKK
.properties282 DKK282 DKK282 DKK
.property282 DKK282 DKK282 DKK
.protection26.767 DKK26.767 DKK26.767 DKK
.pub282 DKK282 DKK282 DKK
.qc.com239 DKK239 DKK239 DKK
.racing282 DKK282 DKK19 DKK
.radio.am173 DKK173 DKK173 DKK
.radio.fm173 DKK173 DKK173 DKK
.recipes470 DKK470 DKK470 DKK
.red145 DKK145 DKK145 DKK
.rehab282 DKK282 DKK282 DKK
.reise941 DKK941 DKK941 DKK
.reisen181 DKK181 DKK181 DKK
.rent644 DKK644 DKK644 DKK
.rentals282 DKK282 DKK282 DKK
.repair282 DKK282 DKK282 DKK
.report181 DKK181 DKK181 DKK
.republican282 DKK282 DKK282 DKK
.rest362 DKK362 DKK362 DKK
.restaurant470 DKK470 DKK470 DKK
.review282 DKK282 DKK19 DKK
.reviews217 DKK217 DKK217 DKK
.rip173 DKK173 DKK173 DKK
.rocks116 DKK116 DKK116 DKK
.rodeo73 DKK282 DKK282 DKK
.ru.com434 DKK434 DKK434 DKK
.ruhr304 DKK304 DKK304 DKK
.run181 DKK181 DKK181 DKK
.sa.com434 DKK434 DKK434 DKK
.sale282 DKK282 DKK282 DKK
.salon470 DKK470 DKK470 DKK
.sarl282 DKK282 DKK282 DKK
.sc1.086 DKK1.086 DKK1.086 DKK
.school282 DKK282 DKK282 DKK
.schule181 DKK181 DKK181 DKK
.science282 DKK282 DKK19 DKK
.se.com362 DKK362 DKK362 DKK
.se.net362 DKK362 DKK362 DKK
.security26.767 DKK26.767 DKK26.767 DKK
.services282 DKK282 DKK282 DKK
.sex789 DKK789 DKK789 DKK
.sexy188 DKK188 DKK188 DKK
.sh579 DKK579 DKK579 DKK
.shiksha145 DKK145 DKK145 DKK
.shoes434 DKK434 DKK434 DKK
.shop347 DKK347 DKK347 DKK
.shopping282 DKK282 DKK282 DKK
.show282 DKK282 DKK282 DKK
.singles282 DKK282 DKK282 DKK
.ski380 DKK380 DKK380 DKK
.soccer181 DKK181 DKK181 DKK
.social282 DKK282 DKK282 DKK
.software282 DKK282 DKK282 DKK
.solar434 DKK434 DKK434 DKK
.solutions181 DKK181 DKK181 DKK
.srl362 DKK362 DKK362 DKK
.storage716 DKK716 DKK716 DKK
.stream15 DKK15 DKK15 DKK
.studio217 DKK217 DKK217 DKK
.style282 DKK282 DKK282 DKK
.supplies181 DKK181 DKK181 DKK
.supply181 DKK181 DKK181 DKK
.support181 DKK181 DKK181 DKK
.surf145 DKK282 DKK282 DKK
.surgery470 DKK470 DKK470 DKK
.systems181 DKK181 DKK181 DKK
.tattoo282 DKK282 DKK282 DKK
.tax470 DKK470 DKK470 DKK
.taxi470 DKK470 DKK470 DKK
.team282 DKK282 DKK282 DKK
.technology181 DKK181 DKK181 DKK
.tel130 DKK130 DKK130 DKK
.tennis470 DKK470 DKK470 DKK
.theater470 DKK470 DKK470 DKK
.theatre6.716 DKK6.716 DKK6.716 DKK
.tickets4.624 DKK4.624 DKK4.624 DKK
.tienda470 DKK470 DKK470 DKK
.tips188 DKK188 DKK188 DKK
.tires941 DKK941 DKK941 DKK
.today181 DKK181 DKK181 DKK
.tools282 DKK282 DKK282 DKK
.tours470 DKK470 DKK470 DKK
.town282 DKK282 DKK282 DKK
.toys434 DKK434 DKK434 DKK
.trade282 DKK282 DKK19 DKK
.training282 DKK282 DKK282 DKK
.tv362 DKK362 DKK362 DKK
.uk.com362 DKK362 DKK362 DKK
.uk.net362 DKK362 DKK362 DKK
.university470 DKK470 DKK470 DKK
.us94 DKK94 DKK94 DKK
.us.com217 DKK217 DKK217 DKK
.us.org217 DKK217 DKK217 DKK
.uy.com470 DKK470 DKK470 DKK
.vacations282 DKK282 DKK282 DKK
.vc362 DKK362 DKK362 DKK
.ventures470 DKK470 DKK470 DKK
.vet282 DKK282 DKK282 DKK
.viajes470 DKK470 DKK470 DKK
.video217 DKK217 DKK217 DKK
.villas470 DKK470 DKK470 DKK
.vin470 DKK470 DKK470 DKK
.vip145 DKK145 DKK145 DKK
.vision282 DKK282 DKK282 DKK
.vodka73 DKK282 DKK282 DKK
.voyage470 DKK470 DKK470 DKK
.wales173 DKK173 DKK173 DKK
.watch282 DKK282 DKK282 DKK
.webcam282 DKK282 DKK19 DKK
.wedding145 DKK282 DKK282 DKK
.wien273 DKK273 DKK273 DKK
.wiki275 DKK275 DKK275 DKK
.win282 DKK282 DKK19 DKK
.wine470 DKK470 DKK470 DKK
.work72 DKK72 DKK72 DKK
.works282 DKK282 DKK282 DKK
.world282 DKK282 DKK282 DKK
.ws275 DKK275 DKK275 DKK
.wtf282 DKK282 DKK282 DKK
.xxx862 DKK862 DKK862 DKK
.xyz116 DKK116 DKK116 DKK
.yoga145 DKK282 DKK282 DKK
.za.com470 DKK470 DKK470 DKK
.zone282 DKK282 DKK282 DKK

Alle priser er ekskl. moms

Er dit domæne ikke i listen? Så kontakt os, vi har sikkert muligheden for at registre det du skal bruge alligevel.